OM VILJA VETA

VARFÖR GÖR VI DE VAL VI GÖR?

KVALITATIVA MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

GÅR PÅ DJUPET OCH GER VÄRDEFULLA INSIKTER

 

En kvalitativ marknadsundersökning ger information och insikter som gör

det enklare och tryggare för dig att fatta rätt beslut. Det kan handla om

input till utveckling av en ny produkt eller tjänst. Input inför en förändring

av något slag. Eller det kan handla om att du vill veta mer om vilken bild

dina kunder eller användare har av dig i förhållande till dina konkurrenter.

 

Vilja Veta genomför skräddarsydda kvalitativa marknadsundersökningar – djupintervjuer och fokusgrupper – som går på djupet och ger uttömande

svar på frågor som vad, hur, varför och på vilket sätt?

 

Vi träffas för en brief och du berättar vad du vill ha hjälp med. Syfte, mål, målgrupp och metod diskuteras.

Vilja Veta utformar sedan den frågeguide som moderatorn kommer att använda som underlag i samtalet eller diskussionen. Rekrytering av respondenter genomförs i samarbete med ett erfaret rekryteringsföretag.

När undersökningen sedan är genomförd, sammanställs och analyseras materialet och presenteras ofta såväl muntligt som skriftligt.

 

Vilja Veta samarbetar med olika företag och går av och till in som underkonsult åt andra undersökningsföretag som t ex Novus, TNS Sifo, Position Research och GfK.

 

 

MIN BAKGRUND

Jag har arbetat i reklambyråbranschen, därefter med marknadsunder-sökningar i många år och efter en längre tid som anställd, driver jag sedan

sex år Vilja Veta.

Jag har bland annat studerat beteendevetenskapliga ämnen och har en fil.kand i information, språk och kommunikationssociologi från Lunds Universitet. Under åren har jag vidareutbildat mig inom reklam och marknadsföring samt inom projektledning och konsultmetodik.

 

anette@viljaveta.se • 0706-300 306

design & webbproduktion epafi

Copyright @ All Rights Reserved