HEM

KVALITATIVA MARKNADSUNDERSÖKNINGAR – SVAR SOM FÖRKLARAR MER!

 

Kvalitativa marknadsundersökningar är lämpliga att genomföra när du vill förstå och få insikt i vad som ligger bakom människors specifika beteenden, attityder, motiv och agerande. Helt enkelt när du vill komma nära dina kunder, konsumenter eller användare.

 

DET HANDLAR INTE OM SIFFROR.

DET HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ MÄNNISKOR.

Jag har arbetat med kvalitativa marknadsundersökningar på olika sätt i många år. Eller snarare – jag har arbetat med människor och mötet människor emellan.

För mig handlar en bra marknadsundersökning om att förstå människor. Hur vår bakgrund, våra attityder och känslor styr hur vi tänker och agerar. Och hur detta påverkar våra beslut.

Det handlar inte om siffror. Det handlar om att förstå människor.

VARJE DAG VÄLJER MÅNGA BORT DIG OCH

DIN PRODUKT. VET DU VARFÖR?

Varje företag eller projekt möter konkurrens. Ibland är skälet lätt att upptäcka och förstå, ibland måste man gå lite djupare. När en kund väljer din produkt eller tjänst är du en vinnare. Varje gång en konkurrent blir vald har du förlorat. Du har inte lyckats övertyga om att din produkt eller tjänst är värd kundens eller användarens tid, pengar eller intresse.

Hur kommer det sig att vi väljer en viss produkt? Vad är anledningen till att vi är mer positivt inställda till en viss tjänst?

Hur kan man förklara ett visst beteende?

En kvalitativ marknadsundersökning ger svar på frågor som vad, hur, varför och på vilket sätt?

 

anette@viljaveta.se • 0706-300 306

design & webbproduktion epafi

Copyright @ All Rights Reserved